Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści
Godziny otwarcia poradni:
Poniedziałek - Piątek : 7:30 -15:00

O poradni
Poradnia powstała 9 września 2013 roku i jest pierwszą tego typu niepubliczną placówką na terenie powiatu wadowickiego. Wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Wadowickiego i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Organem prowadzącym poradnię jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.
Oferujemy m.in. kompleksową diagnostykę, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęcia rehabilitacyjne. W ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju zapewniamy dzieciom wsparcie i pomoc w prawidłowym rozwoju. Rozpoczynamy od rzetelnej diagnozy, prowadzimy profesjonalną terapię, rozwijamy, pomagamy przezwyciężać trudności.
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści