Terapia surdopedagogiczna - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści

Terapia surdopedagogiczna

Oferta
Surdopedagogika jest subdyscypliną pedagogiki specjalnej. Zajmuje się wszechstronnym rozwojem osobowości dzieci i dorosłych z wadą słuchu.
 
Do głównych celów surdopedagogiki należy:
  • Usprawnianie surdodydaktyczne rozwijanie wrażliwości analizatora słuchowego, konkretnie resztek słuchu;  rozwijanie wrażliwości pozostałych analizatorów zmysłowych, czyli wzroku, smaku, węchu i dotyku; rozwijanie dyspozycji psychicznych takich jak pamięć, myślenie, uwaga, spostrzeganie; rozwijanie sprawności fizycznej (sprawność mięśniową, manualną, utrzymywanie równowagi);
  • Kompensacja surdodydaktyczna umiejętne korzystanie z resztek słuchu i doznań wibracyjnych;  posługiwanie się pojęciami językowymi w mowie i piśmie, kształtowanie ogólnych pojęć językowych i przedmiotowych;  
  • Korektura surdodydaktyczna poprawianie błędnego myślenia, zapamiętywania i odbioru informacji oraz poprawianie błędnych nawyków, umiejętności, wiadomości.

Surdopedagogika zajmuję się rehabilitacją i wychowaniem słuchowym u osób z wadą słuchu w różnym stopniu, w tym u dzieci zaopatrzonych w aparaty słuchowe oraz implanty ślimakowe, gdzie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka wykorzystuje w swoich oddziaływaniach Polski Język Migowy, będący natywnym językiem osób Głuchych.
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści