Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści
RODZAJ USŁUGIUSŁUGI LOGOPEDYCZNE


Cena
Konsultacja logopedyczna
150 zł
Badanie logopedyczne z wydaniem opinii

200 zł
Terapia logopedyczna
60 minut
120 zł
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Cena
Konsultacja psychologiczna

180 zł
Badanie psychologiczne z wydaniem opinii

250 zł
Terapia psychologiczna
60 minut
150 zł
USŁUGI PEDAGOGICZNE

Cena
Konsultacja pedagogiczna

120 zł
Terapia pedagogiczna
60 minut
100 zł
USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
Cena
Konsultacja fizjoterapeutyczna

150 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna z wydaniem opinii

200 zł
Terapia fizjoterapeutyczna
60 minut
120 zł
USŁUGI Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Cena
Konsultacja SI

150 zł
Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej

300 zł
Terapia SI

60 minut

120 zł

INNE


Wydanie opinii w trakcie trwania terapii (każdy rodzaj terapii)
120 złOCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
600 zł
DIAGNOZA DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII, DYSLEKSJI, DYSKALKULI
600 ZŁ
OPINIA W SPRAWIE BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO WYKONYWANIA PRZEZ DZIECKO PRACY LUB INNYCH ZAJĘĆ ZAROBKOWYCH
250 ZŁ
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
550 ZŁKRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści