Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści
RODZAJ USŁUGI


BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Cena
Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii gotowości szkolnej.
180 min
250- 300 zł
USŁUGI LOGOPEDYCZNE

Cena
Konsultacja logopedyczna
60 min
70 zł
Konsultacja logopedyczna z wydaniem opinii
60 min
100 zł
Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii (na podstawie narzędzia do badania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej).
180 min
210 zł
Badania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej przy użyciu takich narzędzi jak: Test Rozwoju Językowego TRJ, KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, KOSF Karty Oceny Słuchu Fonemowego, AFA-Skala (bez sporządzenia opinii).
120 min
140 zł
Terapia logopedyczna (indywidualna).
60 min
70 zł
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Cena
Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie).
60 min
70 zł
Konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii.
60 min
100 zł
Badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu takich narzędzi jak: Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R), Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT 1-R), Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS z wydaniem opinii.
do 180 min
od 70 - 210 zł
Badanie poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 2-go m.ż. do 3 lat przy użyciu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR) z wydaniem opinii.
do 180 min
od 70- 210 zł
Terapia psychologiczna (indywidualna).
60 min
70 zł
USŁUGI PEDAGOGICZNE

Cena
Konsultacja pedagogiczna (1 spotkanie).
60min
70 zł
Konsultacja pedagogiczna z wydaniem opinii.
60 min
100 zł
Terapia pedagogiczna (indywidualna).
60 min
70 zł
TERAPIA RODZIN

Cena
Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie)
60 min.
70 zł
Terapia rodzinna
60 min.
70 zł
DIAGNOZOWANIE DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII, DYSLEKSJI, DYSKALKULII

Cena
Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii

250-300 zł
USŁUGI REHABILITACYJNE

Cena
Konsultacja rehabilitacyjna.
60 min
70 zł
Konsultacja rehabilitacyjna z wydaniem opinii.
60 min
100 zł
Rehabilitacja ruchowa - PNF
60 min
70 zł
Rehabilitacja ruchowa – NDT - Bobath
60 min
70 zł
Rehabilitacja ruchowa- ćwiczenia usprawniające
60 min
70 zł
Gimnastyka korekcyjna
60 min
60 zł
Terapia rehabilitacyjna całkowita
60 min
70 zł
Rehabilitacja na basenie (ze wstępem na basen)
60 min
70 zł
Nauka pływania (ze wstępem na basen)
60 min
60 zł
FIZYKOTERAPIA

Cena
Laseroterapia
10 zł
Ultradźwięki
12 zł
Fonoforeza
12 zł
Jonoforeza
10 zł
Interdyn
10 zł
TENS
10 zł
Trabert
10 zł
DD
10 zł
Prądy Kotz’a
10 zł
Sollux (filtr niebieski i czerwony)
10 zł
MASAŻ

Cena
Masaż klasyczny częściowy
30 min
30 zł
Masaż klasyczny kręgosłupa (grzbiet + kark)
40 min
70 zł
Masaż klasyczny całego ciała
70 min
90 zł
Pozostałe

Cena
Kinesiology taping
1 aplikacja
10 zł
Gipsy ćwiczebne
100 zł
Integracja sensoryczna

Cena
Integracja Sensoryczna- terapia
60 min
70 zł
Konsultacja SI (1 spotkanie)
60 min
70 zł
Konsultacja SI z wydaniem opinii.
60 min
100 zł
Konsultacja z diagnozą
do 180 min
70 - 300 zł
Zajęcia grupowe (grupa licząca min. 3 dzieci)

Cena
Zajęcia pedagogiczne
60 min
30 zł
Zajęcia z psychologiem
60 min
30 zł
Trening umiejętności społecznych
60 min
30 zł
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści