Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści
RODZAJ USŁUGI


BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Cena

Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii gotowości szkolnej.
180 min
350 zł
USŁUGI LOGOPEDYCZNE

Cena
Konsultacja logopedyczna
60 min
100 zł
Konsultacja logopedyczna z wydaniem opinii
60 min
150 zł
Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii (na podstawie narzędzia do badania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej).
120 min
250 zł
Badania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej przy użyciu takich narzędzi jak: Test Rozwoju Językowego TRJ, KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, KOSF Karty Oceny Słuchu Fonemowego, AFA-Skala (bez sporządzenia opinii).
120 min
200 zł
Terapia logopedyczna (indywidualna).
60 min
80 zł
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Cena
Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie).
60 min
100 zł
Konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii.
60 min
150 zł
Badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu takich narzędzi jak: Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R), Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT 1-R), Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS z wydaniem opinii.
do 120 min
od 150-250 zł
Badanie poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 2-go m.ż. do 3 lat przy użyciu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR) z wydaniem opinii.
do 120 min
od 150-250 zł
Terapia psychologiczna (indywidualna).
60 min
80 zł
USŁUGI PEDAGOGICZNE

Cena
Konsultacja pedagogiczna (1 spotkanie).
60min
100 zł
Konsultacja pedagogiczna z wydaniem opinii.
60 min
150 zł
Terapia pedagogiczna (indywidualna).
60 min
80 zł
TERAPIA RODZIN

Cena
Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie)
60 min.
100 zł
Terapia rodzinna

60 min.
80 zł
Opinia psychologiczna, o której mowa w art. 191; 304 (5) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r,. poz 917 ze zmian.)
60 min
200 zł
DIAGNOZOWANIE DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII, DYSLEKSJI, DYSKALKULII

Cena
Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii

300 zł
USŁUGI REHABILITACYJNE
Cena
Konsultacja rehabilitacyjna
60 min
100 zł
Konsultacja rehabilitacyjna z wydaniem opinii.
60 min
150 zł
Rehabilitacja ruchowa
60 min
80 zł
Gimnastyka korekcyjna
60 min
80 zł
Integracja sensoryczna

Cena
Integracja Sensoryczna- terapia
60 min
80 zł
Konsultacja SI (1 spotkanie)
60 min
100 zł
Konsultacja SI z wydaniem opinii.
60 min
150 zł
Diagnoza integracji sensorycznej

120 min

250 zł

Zajęcia grupowe (grupa licząca min. 3 dzieci)

Cena
Zajęcia pedagogiczne
60 min
60 zł
Zajęcia z psychologiem
60 min
60 zł
Trening umiejętności społecznych
60 min
60 zł


KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści