Terapia tyflopedagogiczna - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści

Terapia tyflopedagogiczna

Oferta
Tyflopedagogika jest jednym z działów pedagogiki specjalnej, jest nauką o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadą wzroku.

W zależności od stopnia uszkodzenia wzroku wyróżnia się osoby:
 1. Niewidome,
 2. Z resztkami wzroku,
 3. Niedowidzące.

Wzrok ma wprost nieocenione znaczenie w nauce każdego dziecka, a więc jego brak utrudnia poznawanie rzeczywistości oraz kształtowanie umiejętności praktycznych począwszy od czynności dnia codziennego po naukę czytania i pisania.  Wzrok pomaga orientować się w przestrzeni, co jest warunkiem samodzielnego poruszania.

Uszkodzenie wzroku może wystąpić na skutek:
 • czynników genetycznych,
 • czynników wrodzonych, gdy uszkodzenie wzroku powstaje w okresie płodowym i spowodowane jest głównie chorobami matki w czasie ciąży, także zatruciami, spożywaniem alkoholu przez matkę i wcześniactwem,
 • chorób oczu po urodzeniu i w późniejszym okresie (jaskra, zaćma , nowotwory oka),
 • chorób ogólnych np.: cukrzycy, gruźlicy, zapalenia opon mózgowych,
 • niewłaściwej diety (brak witaminy A),
 • urazów.

Rehabilitacja wzroku
Termin rehabilitacja wzroku pojawił się w latach 60-tych. Przedtem uważano, że osłabiony wzrok należy oszczędzać, aby go dłużej zachować. Jednak nauka i technika dowiodły, że używanie wzroku nie tylko nie jest szkodliwe, ale sprzyja rozwojowi umiejętności patrzenia i dostrzegania obiektów w otoczeniu.
Osobę ze słabowzrocznością nabytą musimy nauczyć patrzeć i widzieć tzn. doprowadzać do oka więcej informacji, wykorzystując do tego kontrast, właściwe oświetlenie, odpowiednie ustawienie gałki ocznej, pomoce optyczne. Musimy nauczyć w jaki sposób łączyć techniki wzrokowe z technikami dotykowymi i słuchowymi, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo i sprawność w wykonywaniu określonej czynności.

Nauczyciele pracujący z dziećmi z uszkodzeniami wzroku muszą w swej pracy kierować się następującymi zasadami:
 • dziecko z uszkodzonym wzrokiem, które nie ma dodatkowych defektów jest zdolne do osiągnięcia normalnego rozwoju psychicznego i społecznego;
 • takie dziecko może osiągnąć normalny rozwój psychiczny i społeczny w tym samym czasie co dzieci widzące;
 • wśród dzieci z uszkodzonym wzrokiem istnieją indywidualne różnice, które są biologicznie uwarunkowane;
 • procesy poznawcze i działania dzieci z uszkodzonym wzrokiem są ze swej natury wolniejsze niż dzieci widzących;
 • dzieci z uszkodzonym wzrokiem wymagają większego zaangażowania, pracy i cierpliwości oraz współpracy nauczycieli i rodziców.

Podczas zajęć tyflopedagogicznych usprawniamy:
 • percepcję wzrokową
 • analizę i syntezę wzrokową
 • koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • pamięć wzrokową
 • motorykę gałek ocznych
 • prawidłowe ustawienie gałek ocznych
 • mięśnie okołooczne
 • wszystkie aspekty rozwoju wymagające użycia wzroku.
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści