Terapia psychologiczna - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści

Terapia psychologiczna

Oferta
Terapia psychologiczna obejmuje szereg oddziaływań skierowanych zarówno w kierunku dziecka jak i rodzica. Psychologowie pracujący w naszej poradni oferują: diagnozę psychologiczną dziecka, konsultacje psychologiczne, wczesne wspomaganie rozwoju oraz spotkania terapeutyczne i psychoedukacyjne z rodzicami. W uzyskaniu zadowalających efektów terapii pomaga nam elastyczne podejście do każdego pacjenta, z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb.
Diagnoza psychologiczna służy określeniu obecnych umiejętności i dysharmonii rozwojowych dziecka.

W tym obszarze oferujemy:
  • diagnozę kompetencji poznawczych (stosowane testy: Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella CFT 1-R, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS),
  • diagnozę funkcjonalną za pomocą Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R,
  • diagnozę rozwoju psychomotorycznego dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej,
  • badanie gotowości szkolnej,
  • badanie w kierunku dysleksji, dysortografii.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju zajęcia z psychologiem mają na celu wspieranie sfery poznawczej i społeczno-emocjonalnej. Praca z psychologiem pozwala uzyskać wsparcie w następujących obszarach: całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia o podłożu lękowym, zaburzenia zachowania, zaburzenia o charakterze społeczno-emocjonalnym, problemy wychowawcze.
Z kolei spotkania z rodzicami służą wspieraniu ich w oddziaływaniach wychowawczych, udzielaniu wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Generalizowanie efektów terapii na środowisko domowe pozwala na uzyskanie trwalszych rezultatów terapii psychologicznej.
Metody pracy psychologów pracujących w naszej placówce to m.in., elementy terapii poznawczo-behawioralnej (np. Racjonalna Terapia Zachowania), Stosowana Analiza Zachowania, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, arteterapia, techniki relaksacyjne, metody rozwojowe, treningi konstruktywnych zachowań np. trening umiejętności społecznych, bajkoterapia, psychoedukacja.
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści