Terapia sensoryczna - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści

Terapia sensoryczna

Oferta
Integracja sensoryczna pozwala nam prawidłowo odbierać wrażenia zmysłowe (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) z otoczenia. Dzięki prawidłowej integracji zmysłowej mózg rozpoznaje, segreguje i interpretuje wrażenia i integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami – pozwala je użyć w celowym działaniu.

Zaburzenia integracji sensorycznej najczęściej manifestują się: wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce, niewłaściwym poziomem uwagi, obniżonym poziomem koordynacji ruchowej, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej, trudnościami w zachowaniu.  Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza. Terapia integracji sensorycznej to inaczej „naukowa zabawa”. Podczas zajęć dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez przyjemną i interesującą zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka. Terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia m.in. motorykę małą, motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści