Terapia pedagogiczna - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści

Terapia pedagogiczna

Oferta
Terapia pedagogiczna polega na korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Stwarza dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez stopniowe eliminowanie zakłóceń rozwojowych. Jest prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program zajęć, dopasowany do jego możliwości i do rodzaju trudności, jakie mu towarzyszą.

Celem terapii pedagogicznej jest:
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • pobudzanie zmysłów dziecka,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach manualnych,
 • eliminowanie niepowodzeń  szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Pedagog specjalny prowadzi ćwiczenia w zakresie usprawniania:
 • percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • spostrzegania,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • koncentracji uwagi i myślenia,
 • sprawności manualnych,
 • grafomotorycznych,
 • orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała,
 • ćwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi.
Metody pracy z dzieckiem dobieramy w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego, stopień niepełnosprawności.

Pedagodzy w swojej pracy posługują się m. in.:
 1. Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 2. Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 3. Metodą M. i Ch. Knillów – programy aktywności – Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja
 4. Elementami Porannego kręgu
 5. Kinezjologią Edukacyjną Dennisona
 6. Metodą treningu funkcji poznawczych REHACOM
 7. Metodą M. Frostig, D. Horne – „Wzory i obrazki”
 8. Terapią ręki
 9. Metodą czytania B. Zakrzewskiej
 10. Metodami relaksacyjnymi
11. Metodą komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Makaton.

W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są także zajęcia ukierunkowane tj. tyflopedagogiczne zajmujące się nauczaniem i wychowaniem dzieci z wadami wzroku, surdopedagogiczne – zajmujące się nauczaniem i wychowaniem dzieci z wadami słuchu.
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści