Współpraca w ramach projektu

+48 608 822 852
Przejdź do treści

Współpraca w ramach projektu

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
1 Czerwiec 2021
W roku szkolnym 2020/2021 Poradnia współpracuje przy realizacji projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Badanie przeprowadza PBS Sp.  z o.o. na zlecenie IBE. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.
 
 
Celem projektu jest opracowanie, wdrażanie i upowszechnianie zestawu narzędzi diagnostycznych dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku od 3 – 25 lat,      w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z niepełnosprawnościami. Narzędzia te docelowo mają wspierać specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów młodszych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
 
Pracownicy Poradni, którzy uczestniczą w realizacji  projektu, to: psycholog- Justyna Bryndza,  pedagog specjalny- Agata Ćwiertnia oraz neurologopeda- Kinga Woźny.


KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści