spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

+48 608 822 852
Przejdź do treści

spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
28 Marzec 2022
W dniu 22.03.2022 r. pracownicy Poradni wzięli udział w spotkaniu
z Sędzią Anną Marią Wesołowską
 
zorganizowanym przez Pracownię Psychologiczną „Integra”.
Tematem spotkania było: „Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach – zagrożenia
i niebezpieczeństwa współczesnego świata oraz podejmowanie ryzykownych zachowań w sieci” oraz jaka jest „Rola rodziców i szkoły w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z ochroną dzieci
i młodzieży przed potencjalnymi zagrożeniami, konfliktem z prawem, przemocą fizyczną i psychiczną w rodzinie, cyberprzemocą oraz uzależnieniami. Zwrócono uwagę jak ważna jest profilaktyka i edukacja prawna wśród młodych ludzi, którzy często nie znając konsekwencji swoich czynów popadają w konflikt z prawem. Przede wszystkim podkreślona została rola rodziny w wychowaniu, umiejętność słuchania i rozmawiania ze swoimi dziećmi. Przypomniano o obowiązku współpracy rodziców ze szkołą.
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści