Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice

Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Podstawą do czasowego zawieszenia zajęć w Poradni jest §18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69, z późn. zm.), z którego treści wynika, że „Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów”. 

Działając zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi pracownicy Poradni podjęli pracę zdalną, która potrwa do 10 kwietnia 2020 r. o ile nie pojawią się inne wytyczne w tej sprawie.

Bardzo przepraszam za powstałe utrudnienia i zachęcam do systematycznego wykonywania proponowanych prze specjalistów Poradni ćwiczeń terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Pozwoli to na zminimalizowanie strat związanych z bardzo trudną dla nas wszystkich sytuacją.

Zachęcam również do korzystania z konsultacji telefonicznej u poszczególnych specjalistów wg harmonogramu umieszczonego na stronie głównej.

Życzę Państwu zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Zagórska 

Dyrektor NSPPP w Wadowicach
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852