Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”


Od maja do października 2017 r. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach uczestniczyła w  6 edycji programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek” w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego.

Program ten był skierowany do mieszkańców Małopolski, którzy podejrzewają u siebie depresję, w ramach którego mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji u specjalistów. 


Program „Wyprzedzić Smutek” realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie we współpracy z ośrodkami z całej Małopolski jest jednym z programów profilaktycznych realizowanych w Małopolsce i finansowanych przez samorząd województwa.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem dlatego nie wykluczamy kolejnej współpracy.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  

Kochani ❤️ Zapraszamy do czynnego i aktywnego głosowania na stworzenie placu zabaw dla naszych przedszkolaków z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę"!

     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852