Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Terapia tyflopedagogiczna


Tyflopedagogika jest jednym z działów pedagogiki specjalnej, jest nauką o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadą wzroku.  

W zależności od stopnia uszkodzenia wzroku wyróżnia się osoby:
1.    NIEWIDOME ,
2.    Z RESZTKAMI WZROKU,
3.    NIEDOWIDZĄCE.

Inny podział podaje PZN ( Polski Związek Niewidomych):
1.    Os. niewidoma- zupełny brak wzroku od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, osoba nie pamięta ,że kiedykolwiek widziała.
2.    Os. ociemniała- osoba, która utraciła wzrok po 5-tym roku życia pamięta, że kiedykolwiek widziała
3.    Os. szczątkowo widząca- osoba, która utraciła wzrok nagle lub stopniowo i występują poważne ograniczenia widzenia sprowadzające się do widzenia zarysów postaci, przedmiotów z odległości 1 m. lub wyraźne ograniczenie pola widzenia.

Wzrok ma wprost nieocenione znaczenie w nauce każdego dziecka, a więc jego brak utrudnia poznawanie rzeczywistości oraz kształtowanie umiejętności praktycznych począwszy od czynności dnia codziennego po naukę czytania i pisania.  Wzrok pomaga orientować się w przestrzeni, co jest warunkiem samodzielnego poruszania.

Uszkodzenie wzroku może wystąpić na skutek:
- czynników genetycznych,
- czynników wrodzonych, gdy uszkodzenie wzroku powstaje w okresie płodowym i spowodowane jest głównie chorobami matki w czasie ciąży, także zatruciami, spożywaniem alkoholu przez matkę i wcześniactwem,
- chorób oczu po urodzeniu i w późniejszym okresie (jaskra, zaćma , nowotwory oka),
- chorób ogólnych np.: cukrzycy, gruźlicy, zapalenia opon mózgowych,
- niewłaściwej diety (brak witaminy A),
- urazów.

Rehabilitacja wzroku
     Termin rehabilitacja wzroku pojawił się w latach 60-tych. Przedtem uważano, że osłabiony wzrok należy oszczędzać, aby go dłużej zachować. Jednak nauka i technika dowiodły, że używanie wzroku nie tylko nie jest szkodliwe, ale sprzyja rozwojowi umiejętności patrzenia i dostrzegania obiektów w otoczeniu.
      Osobę ze słabowzrocznością nabytą musimy nauczyć patrzeć i widzieć tzn. doprowadzać do oka więcej informacji, wykorzystując do tego kontrast, właściwe oświetlenie, odpowiednie ustawienie gałki ocznej, pomoce optyczne. Musimy nauczyć w jaki sposób łączyć techniki wzrokowe z technikami dotykowymi i słuchowymi, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo i sprawność w wykonywaniu określonej czynności.

Nauczyciele pracujący z dziećmi z uszkodzeniami wzroku muszą w swej pracy kierować się następującymi zasadami:
- dziecko z uszkodzonym wzrokiem, które nie ma dodatkowych defektów jest zdolne do osiągnięcia normalnego rozwoju psychicznego i społecznego;
- takie dziecko może osiągnąć normalny rozwój psychiczny i społeczny w tym samym czasie co dzieci widzące;
- wśród dzieci z uszkodzonym wzrokiem istnieją indywidualne różnice, które są biologicznie uwarunkowane;
- procesy poznawcze i działania dzieci z uszkodzonym wzrokiem są ze swej natury wolniejsze niż dzieci widzących;
- dzieci z uszkodzonym wzrokiem wymagają większego zaangażowania, pracy i cierpliwości oraz współpracy nauczycieli i rodziców.

Podczas zajęć tyflopedagogicznych usprawniamy:

- percepcję wzrokową
- analizę i syntezę wzrokową
- koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową, wzrokowo-słuchowo-ruchową
- pamięć wzrokową
- motorykę gałek ocznych
- prawidłowe ustawienie gałek ocznych
- mięśnie okołooczne
- wszystkie aspekty rozwoju wymagające użycia wzrokuStowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852