Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

tekst w stopce

Organem prowadzącym Poradnię jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach


Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  

Kochani ❤️ Zapraszamy do czynnego i aktywnego głosowania na stworzenie placu zabaw dla naszych przedszkolaków z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Dać Szansę"!

     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852