Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Rehabilitacja

 

Fizjoterapeuci pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach oferują pomoc dzieciom już od pierwszych dni życia. Każde dziecko traktowane jest w indywidualnie. Fizjoterapeuta przeprowadza ocenę funkcjonalną , zapoznaje się z dokumentacją medyczną, przeprowadza rozmowę z rodzicem i na tej podstawie dobiera indywidualny program pracy. Wspólnie z rodzicem ustala strategię i cele terapii.

Jesteśmy zespołem osób pracujących różnymi metodami, między innymi są to: Koncepcja NDT Bobath, Koncepcja PNF (PNF w pediatrii, PNF w neurologii, PNF skoliozy), Kinesiology Taping, rozluźnianie mięśniowo powięziowe, mobilizacja struktur nerwowych, terapia manualna w pediatrii, terapia Integracji Sensorycznej, techniki masażu dzieci i niemowląt, kombinezony rehabilitacyjne TheraTogs. W trakcie terapii dobieramy odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny dla dziecka. Stale podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Wachlarz zaburzeń niosących za sobą konieczność terapii jest ogromny.

Pracujemy z dziećmi:

 • przedwcześnie urodzonymi,

 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego,

 • ze schorzeniami neurologicznymi (m.in. mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, choroby nerwowo- mięśniowe, po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego),

 • ze schorzeniami ortopedycznymi (m.in. wady postawy ciała)

 • ze schorzeniami układu oddechowego (m.in. astma oskrzelowa, mukowiscydoza)

 • ze schorzeniami reumatycznymi wieku rozwojowego (m.in. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów),

 • z dysfunkcją integracji sensorycznej,

 • z zespołami genetycznymi,

 • z niepełnosprawnością intelektualną,

 • z chorobami nowotworowymi,

 • w stanach pourazowych, po leczeniu operacyjnym.

Konsultacja fizjoterapeutyczna nie zawsze musi oznaczać początek długotrwałej terapii. Rodzic powinien skonsultować się z fizjoterapeutą, kiedy maluszek układa się asymetrycznie, patrzy tylko w jedną stronę, nie lubi leżeć na brzuszku, preferuje zabawy tylko jedną rączką, nie lubi ruchu, nie osiąga kolejnych etapów rozwoju (np. obracanie, siadanie). Rodzice często zupełnie nieświadomie popełniają błędy w codziennej opiece nad dzieckiem. Odpowiednie sposoby noszenia, przewijania, układania dziecka czy zabawy z nim to elementy niezwykle istotne w pierwszych miesiącach życia. Często wystarczą one, aby zapobiec nieprawidłowościom w dalszym rozwoju ruchowym.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852