Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Polecamy zajęcia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy dziecka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

Zajęcia Integracji Sensorycznej

Terapia SI jest wskazana dla dzieci, które:
- mają zaburzenia przetwarzania sensorycznego, 
- unikają lub poszukują wrażeń sensorycznych, 
- mają obniżone umiejętności ruchowe.
 Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i własnego ciała. Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone są w sali wyposażonej specjalistyczny sprzęt przez specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852