Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Oferta poradni

USŁUGI NIEPŁATNE PORADNI:


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, prowadzi następujące zajęcia: 

USŁUGI PŁATNE PORADNI:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852