Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Dane kontaktowe


Niepubliczna Specjalistyczna 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Wadowicach 
34-100 Wadowice, ul.Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852

Biuro Poradni:
34-100 Wadowice, ul. Batorego 22
tel. 608 822 852

Alior Bank 74 2490 0005 0000 4600 6140 3101Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach


Biuro PoradniStowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852