Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Cennik usług płatnych

   

CENNIK USŁUG

RODZAJ USŁUGI, CENA

BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Cena

Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii gotowości szkolnej 5 i 6-latków.

180 min

250- 300 zł

USŁUGI LOGOPEDYCZNE

Cena

Konsultacja logopedyczna.

60min

60 zł

Konsultacja logopedyczna z wydaniem opinii.

120 min

150 zł

Badania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej przy użyciu takich narzędzi jak: Test Rozwoju Językowego TRJ, KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, KOSF Karty Oceny Słuchu Fonemowego.

120 min

150 zł

Terapia logopedyczna (indywidualna).

60 min

50 zł

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Cena

Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie).

60 min

60 zł

Konsultacja psychologiczna (2 spotkania).

120 min

100 zł

Konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii.

180 min

200 zł

Badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu takich narzędzi jak: Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R), Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT 1-R), Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS z wydaniem opinii.

180 min

200 zł

Diagnoza funkcjonalna w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

180 min

200 zł

Badanie poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 2-go m.ż. do 3 lat przy użyciu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR) z wydaniem opinii.

180 min

150- 200 zł

Terapia psychologiczna (indywidualna).

60 min

50 zł

USŁUGI PEDAGOGICZNE

Cena

Konsultacja pedagogiczna (1 spotkanie).

60min

60 zł

Konsultacja pedagogiczna z wydaniem opinii.

180 min

200- 250 zł

Terapia pedagogiczna (indywidualna).

60 min

50 złTERAPIA RODZIN

Cena

Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie)

60 min.

60 zł

Terapia psychologiczna rodziny

60 min.

60 zł


DIAGNOZOWANIE DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII, DYSLEKSJI


Cena

Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii

od 4-6 godz.

250-300 zł


USŁUGI REHABILITACYJNE

Cena

Rehabilitacja ruchowa - PNF

60 min

50 zł

Rehabilitacja ruchowa – NDT - Bobath

60 min

50 zł

Rehabilitacja ruchowa- ćwiczenia usprawniające

60 min

50 zł

Gimnastyka korekcyjna

60 min

50 zł

Terapia rehabilitacyjna całkowita

60 min

50 zł

Rehabilitacja na basenie (ze wstępem na basen)

60 min

60 zł

Nauka pływania (ze wstępem na basen)

60 min

60 zł

FIZYKOTERAPIA

Cena

Laseroterapia

10 zł

Ultradźwięki

12 zł

Fonoforeza

12 zł

Jonoforeza

10 zł

Interdyn

10 zł

TENS

10 zł

Trabert

10 zł

DD

10 zł

Prądy Kotz’a

10 zł

Sollux (filtr niebieski i czerwony)

10 zł

MASAŻ

Cena

Masaż klasyczny częściowy

30 min

30 zł

Masaż klasyczny kręgosłupa (grzbiet + kark)

40 min

70 zł

Masaż klasyczny całego ciała

70 min

90 zł

Pozostałe

Cena

Kinesiology taping

1 aplikacja

10 zł

Gipsy ćwiczebne

100 zł

Integracja sensoryczna

Cena

Integracja Sensoryczna- terapia

60 min

50 zł

Konsultacja z diagnozą

180 min

250-300 zł

Zajęcia grupowe (grupa licząca min. 3 dzieci)

Cena

Zajęcia pedagogiczne

60 min

25 zł

Zajęcia z psychologiem

60 min

25 zł

Trening umiejętności społecznych

60 min

25 zł


Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe
      Alior Bank
74 2490 0005 0000 4600 6140 3101
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      

 
     

     


Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852