Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Cennik usług płatnych

CENNIK USŁUG

RODZAJ USŁUGI, CENA


BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ


Cena

Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii gotowości szkolnej.

180 min

250- 300 zł


USŁUGI LOGOPEDYCZNE


Cena

Konsultacja logopedyczna.

60 min

70 zł

Konsultacja logopedyczna z wydaniem opinii.

60 min

100 zł

Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii (na podstawie narzędzia do badania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej).

180 min

210 zł

Badania rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej przy użyciu takich narzędzi jak: Test Rozwoju Językowego TRJ, KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, KORP Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, KOSF Karty Oceny Słuchu Fonemowego, AFA-Skala (bez sporządzenia opinii).

120 min

140 zł

Terapia logopedyczna (indywidualna).

60 min

70 zł


USŁUGI PSYCHOLOGICZNE


Cena

Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie).

60 min

70 zł

Konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii.

60 min

100 zł

Badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu takich narzędzi jak: Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R), Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT 1-R), Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS z wydaniem opinii.

do 180 min

od 70 - 210 zł

Badanie poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 2-go m.ż. do 3 lat przy użyciu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR) z wydaniem opinii.

do 180 min

od 70- 210 zł

Terapia psychologiczna (indywidualna).

60 min

70 zł


USŁUGI PEDAGOGICZNE


Cena

Konsultacja pedagogiczna (1 spotkanie).

60min

70 zł

Konsultacja pedagogiczna z wydaniem opinii.

60 min

100 zł

Terapia pedagogiczna (indywidualna).

60 min

70 zł

 

TERAPIA RODZIN


Cena

Konsultacja psychologiczna (1 spotkanie)

60 min.

70 zł

Terapia psychologiczna rodziny

60 min.

70 zł

 

DIAGNOZOWANIE DYSORTOGRAFII, DYSGRAFII, DYSLEKSJI, DYSKALKULII


Cena

Konsultacja z diagnozą i wydaniem opinii


250-300 zł


USŁUGI REHABILITACYJNE

Cena

Konsultacja rehabilitacyjna.

60 min

70 zł

Konsultacja rehabilitacyjna z wydaniem opinii.

60 min

100 zł

Rehabilitacja ruchowa - PNF

60 min

70 zł

Rehabilitacja ruchowa – NDT - Bobath

60 min

70 zł

Rehabilitacja ruchowa- ćwiczenia usprawniające

60 min

70 zł

Gimnastyka korekcyjna

60 min

60 zł

Terapia rehabilitacyjna całkowita

60 min

70 zł

Rehabilitacja na basenie (ze wstępem na basen)

60 min

70 zł

Nauka pływania (ze wstępem na basen)

60 min

60 zł


FIZYKOTERAPIA


Cena

Laseroterapia

10 zł

Ultradźwięki

12 zł

Fonoforeza

12 zł

Jonoforeza

10 zł

Interdyn

10 zł

TENS

10 zł

Trabert

10 zł

DD

10 zł

Prądy Kotz’a

10 zł

Sollux (filtr niebieski i czerwony)

10 zł

MASAŻ                                                                                         

Cena

Masaż klasyczny częściowy

30 min

30 zł

Masaż klasyczny kręgosłupa (grzbiet + kark)

40 min

70 zł

Masaż klasyczny całego ciała

70 min

90 zł

Pozostałe

Cena

Kinesiology taping

1 aplikacja

10 zł

Gipsy ćwiczebne

100 zł


Integracja sensoryczna


Cena

Integracja Sensoryczna- terapia

60 min

70 zł

Konsultacja SI (1 spotkanie)

60 min

70 zł

Konsultacja SI z wydaniem opinii.

60 min

100 zł

Konsultacja z diagnozą

do 180 min

70 - 300 zł

Zajęcia grupowe (grupa licząca min. 3 dzieci)

Cena

Zajęcia pedagogiczne

60 min

30 zł

Zajęcia z psychologiem

60 min

30 zł

Trening umiejętności społecznych

60 min

30 zł

 

 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852